Deur-aan-deur controle in Antwerpen

Ploegen van vier ambtenaren beginnen in de zomer aan de systematische controle van identiteit en leefomstandigheden van alle Antwerpse bewoners.

Belga

De ingewonnen gegevens worden 's avonds via e-mail naar andere bevoegde overheids- en controlediensten gestuurd, met de vraag in te grijpen. Dat is meteen de start van het zogenoemde Gewapende Bestuur, zo schrijven de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad en het Volk vrijdag.

Treffen de onderzoekers tijdens het bezoek een vreemdeling aan die geen Nederlands spreekt, dan wordt zijn dossier overgemaakt aan het Huis van het Nederlands, met de vraag of hij een inburgeringscursus moet volgen. Zegt een bewoner dat hij werkloos is, dan worden zijn gegevens via een e-mail aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gezonden, aldus de kranten.

De deur-aan-deurbezoeken zijn de blikvanger van het Stadsplan Veilig, dat eerder dit jaar werd goedgekeurd. Het stadsbestuur stelt met de bezoeken een duidelijk beeld te willen van de situatie in 'moeilijke buurten'. De burgers worden wel op voorhand verwittigd. De ambtenaren vragen toestemming om binnen te komen en garanderen privacy bij de vraagstelling, luidt het.