Federale ministers lanceren campagne over gevaren ozon

De federale ministers van Gezondheid en Leefmilieu, Rudy Demotte en Bruno Tobback, hebben dinsdag op het KMI in Ukkel een sensibiliseringscampagne over ozon voorgesteld.

Belga

De campagne moet de bevolking waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van hoge ozonpieken, onder meer bij langere periodes van warm weer. Ozon is steeds aanwezig in onze stratosfeer en vervult een belangrijke rol bij de bescherming van de aarde tegen de schadelijke, ultraviolette stralen van de zon. Anderzijds houdt een hoge ozonconcentratie een ernstig gezondheidsricico in voor voornamelijk kinderen, bejaarden en mensen met ademhalingsmoeilijkheden.

Aanhoudende hitte en intense straling werken namelijk in op uitlaatgassen van het verkeer en van de industrie en creëren op die manier "troposferische" ozon. Tijdens dergelijke periodes van aanhoudende hitte en verhoogde ozonconcentratie zijn de risicogroepen extra gevoelig. Tijdens de hittegolf in de zomer van 2003 stierven in ons land maar liefst 1.250 mensen aan de gevolgen van hitte en ozon.

Om deze risicogroepen zo goed mogelijk te beschermen, hebben alle verantwoordelijken inzake gezondheidszorg en leefmilieu, zowel op federaal niveau als op niveau van de deelstaten, hun inspanningen gebundeld en een samenwerkingsverband opgericht. Ze willen de bevolking in de eerste plaats sensibiliseren voor het gevaar van hittegolven en ozonpieken. Daarnaast zullen ze het gevaar afkondigen zodra het zich voordoet en zullen ze instaan voor het beheer en de opvolging van de situatie.

Er wordt alarm geslagen wanneer de gemiddelde maximumtemperatuur drie dagen op rij 29,6 graden overschrijdt en de gemiddelde minimumtemperatuur niet onder de 18,2 graden ligt. Hetzelfde gebeurt wanneer de ozonconcentratie drie opeenvolgende dagen meer dan 240µg/m3 bedraagt en er voor de vierde dag ook meer dan 180µg/m3 wordt voorspeld. Als we getroffen worden door zowel extreem hoge temperaturen als door een verhoogde ozonconcentratie, wordt de crisisfase betreden. Er is sprake van een vooralarm van zodra de temperatuurcriteria (max. 29,6°C en min. 18,2°C) twee dagen op rij worden vervuld. Van zodra de alarmfase is afgekondigd, worden verscheidene maatregelen getroffen om de bevolking te informeren en worden de bevoegde autoriteiten en reddingsdiensten aangesteld om de situatie te evalueren. In geval van crisis, moet er binnen de vier uur een crisiscel worden opgericht en dient het vooralarm van fase IV van het federaal crisisplan te worden afgekondigd.

"Wij zijn vandaag veel beter voorbereid op een hittegolf dan twee jaar geleden", zei minister van Volksgezondheid Demotte dinsdag. "Maar bejaardenhelpers of dokters kunnen uiteraard niet iedereen tegelijkertijd in het oog houden. Daarom roepen we op tot onderlinge solidariteit tussen buren, familieleden en vrienden". In het kader van de sensibiliseringscampagne zullen een miljoen folders verspreid worden bij dokters, huisartsen, apothekers, rusthuizen en crèches. Het Rode Kruis zal de bevolking bovendien informeren tijdens enkele zomerfestivals.