Belastingadministratie kan geen btw-controles meer uitvoeren

De belastingadministratie laat weten dat u door "omstandigheden" niet moet vrezen voor btw-controles. Als belastingbetaler kan je slechter nieuws krijgen van de fiscus, schrijven de VUM-kranten.

Belga

Wat bezielt een directeur van de belastingen brieven te sturen, met de vraag eventueel te weinig betaalde sommen zelf aan te geven. "Een chronisch en systematisch personeelsgebrek op de btw-diensten. Wij moeten roeien met de riemen die we hebben", reageert de auteur van de brief, een directeur die liever anoniem blijft.

De directeur heeft een staat van dienst die gezien mag worden. Hij werkt al meer dan dertig jaar voor Financiën, waarvan vijf jaar in de huidige functie. "Het oorspronkelijke doel van de polyvalente controlecentra was teams op te richten met telkens twee of drie controleurs van de directe belastingen en een btw-controleur". "Vandaag beschik ik over in totaal 47 controleurs voor de directe belastingen en amper vijf voor de btw. Normaal gezien zou dat laatste cijfer ergens tussen de 20 en 25 moeten liggen. Maar daar kunnen we alleen maar van dromen."

"Mijn controlecentrum is bevoegd voor ongeveer 15.000 vennootschappen en bijna evenveel zelfstandigen. Ruwweg geschat gaat het om een kleine 30.000 dossiers. Tussen de 500 en 600 daarvan krijgen effectief controle, maar dat geldt alleen voor de directe belastingen."