Chinese steden door vervuiling bedreigd met watertekort

De economische opkomst van China gaat gepaard met een zo ernstige watervervuiling dat de toch al beperkte watervoorraad binnenkort niet meer zal toereiken om alle steden van voldoende schoon water te voorzien.

AP Ned

Dat heeft Qiu Baoxing, onderminister van bouwzaken, dinsdag gezegd op een persconferentie. Volgens Qiu worden meer dan honderd van de 660 Chinese steden bedreigd met extreem watertekort.

De situatie is nijpend, zei Qiu. In China woont 21 procent van de wereldbevolking, terwijl het land over slechts 7 procent van de algehele watervoorraad beschikt. Doordat de industrie, landbouw en grote steden met soms wel tien miljoen inwoners zoveel water opslokken, is er nu plaatselijk al sprake van tekorten, zei de onderminister.

In 90 procent van de steden en 75 procent van de meren is het water in mindere of meerdere mate vervuild. Qiu riep lokale overheden op de kwaliteitsnormen voor water beter te bewaken, zuinigheid met water te propageren en het gebruik van alternatieve bronnen, zoals regenwater en gezuiverd rioolwater, te stimuleren. Waar de gemeenten het geld daarvoor vandaan moeten halen, zei hij niet.

De Chinese regering maakt zich al langere tijd zorgen over de gevolgen van de snelle industriële ontwikkelingen voor het milieu. Maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om schade te voorkomen - opleggen van kwaliteitsnormen voor water en lucht, bescherming van bossen, sluiten van sterk vervuilende industrieën - schieten echter tekort.

Watervervuiling heeft al enkele malen tot opstand geleid. In april vielen in de oostelijke provincie Zhejiang tientallen gewonden bij gevechten tussen de politie en dorpelingen die een industrieel complex hadden bezet. Volgens de bezetters had de fabriek het grondwater vervuild en was daarom hun oogst mislukt.

In februari beloofde premier Wen Jiabao het Chinese parlement de zorg voor schoon drinkwater tot een prioriteit van het regeringsbeleid te maken. China is bezig een stelsel van kanalen aan te leggen waardoor water uit het relatief vochtiger zuiden van het land naar het droge noorden kan worden vervoerd. De bouw van het project, begroot op vijftig miljard euro, zal zestig jaar duren.