Laat eens meten hoe het staat met uw stress

Australische wetenschappers hebben een monitor ontwikkeld waarmee voor het eerst de gevolgen van stress voor ons lichaam kunnen worden gemeten, zodat kan worden nagegaan hoe elk van ons omgaat met (tegen)slagen.

Belga

Dat schrijft de krant The Independent on Sunday. Dat kan belangrijke consequenties hebben voor de volksgezondheid en geeft werkgevers de kans om na te gaan welke medewerkers gebukt gaan onder een werk-stress die ze niet aankunnen. Het systeem, dat op poten werd gezet door Australische cardiologen onder leiding van professor Andrew Coates, meet de varianten van de hartslag. Een score van 8 tot 10 toont aan dat de onderzochte persoon stressbestendig en in elk geval gezond is. Wie 1 tot 5 scoort, loopt grote kans om door stress in de problemen te raken.

De officiële definitie van stress, dat een van de belangrijkste aandoeningen van de 21ste eeuw dreigt te worden, is dat een mens "onredelijke emotionele of mentale eisen krijgt opgelegd waarop hij/zij slecht reageert". Dat leidt tot reacties in het lichaam zoals verstijving van de spieren en een verhoogde polsslag. En dat kan dan, op termijn, weer leiden tot ziektes als kanker. Naast die hoge menselijke prijs, begint ook de economische kostprijs van stress-ziektes, in de vorm van verloren werkdagen, de autoriteiten in de geïndustrialiseerde wereld steeds meer zorgen te baren.

Dat de gevolgen van stress worden bepaald door een combinatie ven genetische factoren, persoonlijkheid en levenswijze is al lang bekend. Maar professor Coates en zijn ploeg hebben nu een simpele test uitgewerkt, die nauwelijks drie minuten in beslag neemt, om na te gaan hoe we er op dit vlak voorstaan. Daartoe krijgt de patiënt een band om de polsen, die wordt aangesloten op een apparaat dat aangeeft in welke mate stress de patiënt tot dusver heeft beïnvloed en of dat heeft geleid tot fysieke of psychische kwalen.

"Op deze manier", aldus Coates, "kunnen we niet alleen nagaan welke impact stress op een mens heeft gehad, maar ook hoeveel weerstand er nog overblijft voor de stressmomenten die ongetwijfeld nog zullen komen". Volgens dr. Gillian Wannan-Smith, een neurologe die deelnam aan dit project, heeft iedereen een zekere weerstand tegen stress, maar die loopt sterk uiteen. Zo kunnen bedrijfsleiders en topmanagers doorgaans vrij goed omgaan met stress, maar ook zij moeten oppassen dat ze hun 'stress-reserve' niet wordt opgebruikt door de druk waaronder zij functioneren".