Expert bestuurskunde André Molitor op 93-jarige leeftijd overleden

De voormalige universiteitsprofessor André Molitor is zaterdagochtend op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Franstalige openbare omroep RTBF meegedeeld. Molitor was als expert in bestuurskunde betrokken bij belangrijke ontwikkelingen in het naoorlogse België.

Belga

Zo zorgde hij middels de oprichting van "Revue Nouvelle" voor een toenadering tussen katholieken en socialisten. Samen met Pierre Harmel geldt de voormalige professor van de UCL bovendien als de bewerkstelliger van het schoolpact uit 1958. Van 1961 tot 1977 was Molitor kabinetschef van koning Boudewijn