De Gucht is bereid Balkenende excuses aan te bieden

"Als mijnheer Balkenende in mijn uitspraken een probleem ziet, heb ik er geen probleem mee om mij te verontschuldigen". Zo heeft minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zondag vanuit China gereageerd op de polemiek die is ontstaan na een interview met de krant Het Laatste Nieuws.

Belga

In het interview beschrijft De Gucht de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende onder meer als "een mix van Harry Potter en brave stijfburgerlijkheid". "Ik wou enkel een vergelijking maken tussen Pim Fortuyn en mijnheer Balkenende", legde De Gucht zondag uit. "Ik wou het contrast tussen beide mannen illustreren. Ik heb dat gezegd om de vluchtigheid van het Nederlandse kiesgedrag te illustreren. Dat is volgens mij voor een groot deel de verklaring van het Nederlandse referendum over de Europese grondwet".

De Gucht beklemtoonde dat hij Balkenende als een zeer intelligent man beschouwt. Hij bevestigde dat hij zaterdag een persoonlijke brief aan de Nederlandse premier heeft gestuurd. "Ik heb die vanuit China gedicteerd", aldus De Gucht. De minister stelt dat de vergelijking die hem wordt toegeschreven, is gemaakt in de loop van de twee uur durend onderhoud met de journalist in kwestie. "Het was niet de bedoeling daarover een artikel te maken", aldus De Gucht.

In een reactie op de berichten over de convocatie van de Belgische ambassadeur in Nederland, stelt De Gucht dat de ambassadeur nog niet is ondervraagd. "Hij bevindt zich momenteel in Zuid-Afrika", meldde de minister. De Gucht vergezelt momenteel koning Albert II en koningin Paola op een rondreis in China.