Referendum: Zwitsers keuren Schengen en homohuwelijk goed

De Zwitsers hebben zondag bij referendum zowel toetreding tot het Schengen-verdrag van de Europese Unie als het homohuwelijk goedgekeurd. Voor 'Schengen' sprak 54,6 procent van de Zwitsers zich uit, voor het homohuwelijk lag de meerderheid iets hoger: 58 procent.

Belga

Terzelfder tijd werd ook het EU-asielverdrag goedgekeurd. De opkomst zondag lag vrij hoog: zeker meer dan zestig procent. Voor de EU is het Zwitserse 'ja' een welgekomen opsteker na de debacles bij de referenda over de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland. In naam van de EU lieten de eurocommissarissen Ferrero-Waldner en Frattini in een communiqué prompt weten dat zij de democratische beslissing van de Zwitsers "verwelkomen". De Schengen-zone, van kracht sedert 1995, omhelst momenteel dertien EU-landen, waaronder België, en twee niet-EU-landen: Noorwegen en IJsland. Homostellen zullen na het ja van zondag juridisch erkend worden in het Alpenland, maar er blijven beperkingen: het is hun verboden een kind te adopteren of langs medische weg voor nageslacht te zorgen.