Kempen krijgen hun noord-zuidverbinding

Vlaams minister van Openbare Werken Kris Peeters reserveert 29 miljoen euro voor de aanleg van de noord-zuidverbinding tussen Kasterlee en Geel. De werkzaamheden starten in 2008 en zullen in 2011 voltooid zijn.

Belga

Minister Peeters engageert zich om het belangrijkste dossier van de Kempen te realiseren: de noord-zuidverbinding, meer bepaald de 'missing link' tussen Kasterlee en Geel. "Dat is het sluitstuk van de grote manoeuvres", kondigt Peeters aan. Daarmee lost hij zijn belofte in om tijdens deze legislatuur acht 'missing links' aan te pakken.

De noord-zuidverbinding is niet alleen het belangrijkste Kempense dossier, maar ook het oudste. De plannen liggen al veertig jaar klaar. Ontelbare obstakels zorgden telkens voor uitstel. "De geschiedenis van het dossier heeft veel weg van de processie van Echternach", geeft Peeters toe. "Maar nu is het tijd om te handelen. Het is niet de bedoeling bijkomende studies te bestellen. We beschikken over voldoende mate- riaal."

De noord-zuidverbinding is de verbinding van Turnhout over Geel naar Aarschot. Momenteel loopt die dwars door het centrum van Kasterlee en de dorpskern van Geel-Ten Aard. De minister engageert zich om een nieuwe verbinding tussen Kasterlee en de Ring in Geel aan te leggen. Hij opteert resoluut voor het tracé volgens het gewestplan. Dat gaat rond het centrum van Kasterlee en sluit aan op een nieuwe tweebaansweg die op 700 meter afstand parallel loopt met de N19. Het nieuwe tracé komt naast de dorpskern van Geel-Ten Aard met een nieuwe brug over het Kempens Kanaal, en maakt dan de verbinding met de Ring in Geel.

Er liggen ook plannen klaar om andere onderdelen van de noord-zuidverbinding onder handen te nemen. Volgend jaar maakt de overheid de gevaarlijke kruispunten op de Antwerpseweg in Geel veiliger. De werkzaamheden aan de reuzenbrug of fly-over in Geel-Punt starten in 2007. De eerste spadensteek voor het traject tussen Kasterlee en Geel is gepland in 2008. In 2011 moeten de werkzaamheden achter de rug zijn.