"Uitstap uit kernenergie is groots opgezette farce"

De studie die federaal minister van Energie Marc Verwilghen bij het Planbureau bestelt om te onderzoeken of de uitstap uit realistisch is, belooft een groots opgezette farce te worden. Dat stelt Groen! vrijdag.

Volgens de partij zijn de gekozen voorzitter en ondervoorzitter immers notoire tegenstanders van de kernuitstap.

De Tijd

schrijft vrijdag dat Verwilghen het Planbureau de opdracht gegeven de energiebehoeften van ons land onder de loep te nemen. Op basis van de besluiten van die studie - die in 2006 klaar moet zijn - wil de liberaal bekijken of de uitstap uit de kernenergie tegen 2015 wel realistisch is. Die uitstap is een beslissing van de vorige paarsgroene regering, waarvan Groen! (toen Agalev) deel uitmaakte.

Groen! wijst erop dat de beslissing om van kernenergie af te stappen, in het federale regeerakkoord staat. Ze verwijst ook naar studies die moeten aantonen dat er voldoende alternatieven zijn voor kernenergie en dat er een ruim potentieel is voor energiebesparing en voor de uitbouw van hernieuwbare energieën in België.

Nu in het nieuws