215 miljoen euro voor onderwijs-cao's

Print
Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft 214,88 miljoen euro ter beschikking voor de onderhandelingen over onderwijs-cao VIII en de tweede cao voor het hoger onderwijs. Dat bedrag werd daarvoor in de meerjarenbegroting opgenomen. Het omvat drie deelenveloppes en de eenmalige injectie voor de hogescholen.
Eerder deze week stelde minister Vandenbroucke de vakbonden als injectie voor de hogescholen, die beloofd was in het regeerakkoord, 25 miljoen euro voor, gespreid over 2006 en 2007.
Ook wil hij streven naar een sociaal akkoord dat de rest van de lopende legislatuur dekt, in plaats van de huidige tweejaarlijkse cao's. Zo kan de regering haar uitgaven op lange termijn beter plannen en kan over een interessant pakket maatregelen worden onderhandeld. De precieze timing van de uitgaven en het budgettaire groeipad moeten nog worden ingevuld.

De bedragen die op de enveloppes gekleefd zijn, gelden voor de maatregelen op kruissnelheid in 2009. Naast de inspanning voor de hogescholen gaat het om 118,79 miljoen euro voor koopkracht. Zo wil Vandenbroucke ertoe komen dat het onderwijspersoneel over de periode 2005-2009 gemiddeld dezelfde loonstijging in euro's krijgt als iemand in de non-profit.

Ook het luik loopbaan en kwaliteit, waarvoor 50,21 miljoen euro is vrijgemaakt, is zo bepaald. Voor de enveloppe tewerkstelling en uitbreiding capaciteit trekt de Vlaamse regering een relatief kleiner bedrag uit (20,88 miljoen euro). "Het capaciteitsprobleem in onderwijs is immers veel kleiner dan in de non-profit", luidt het.

De sp.a-bewindsman benadrukt dat deze bedragen een ernstige inspanning betekenen in budgettair moeilijke tijden. "Ze scheppen het onderhandelingskader en kunnen dus zelf niet worden onderhandeld. Het zijn met andere woorden absolute maxima".

Het is de bedoeling dat tijdens de onderhandelingen met de bonden binnen de enveloppes keuzes worden gemaakt en prioriteiten gesteld. De minister is zelf alvast voorstander van een betere verloning van de directies. Ook wil hij maatregelen realiseren die de lerarenloopbaan kwalitatief verbeteren. Voorts wil de minister de werkgevers en de inrichtende machten betrekken bij de thema's die verband houden met de organisatie en kwaliteit van het onderwijs.

.

Nu in het nieuws