Senaat amendeert wetsontwerp bijdrage vakantiegeld ambtenaren

De Senaat heeft donderdag het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen geamendeerd met 47 stemmen voor, 3 tegen (Ecolo, FN) en 16 onthoudingen (CD&V, Vlaams Belang).

Belga

De hoge vergadering gaat daarmee in op het akkoord dat woensdag door de ministers van Financiën van de verschillende regeringen werd gesloten en dat de gemeenschappen en gewesten vrijstelt van de heffing.

Het wetsontwerp zoals goedgekeurd in de Kamer voerde een sociale bijdrage van 13,07 procent in op het vakantiegeld van de ambtenaren. Het Vlaams Parlement riep een belangenconflict in, dat evenwel niet tot een resultaat leidde. In de nasleep van de mislukte splitsing van B-H-V stelde de Vlaamse regering na crisisoverleg onder meer dat de bijdrage voor de gewest- en gemeenschapsambtenaren diende geschrapt te worden.

Het wetsontwerp was intussen wel reeds in de Kamer goedgekeurd en stond op de agenda van de plenaire Senaat van vandaag/donderdag. De verschillende ministers van Financiën beslisten woensdag in een Interministeriële Conferentie dat de bijdrage niet zou gelden voor de ambtenaren van de gemeenschappen en gewesten. Daarop werden donderdagvoormiddag in de commissie Sociale Zaken twee amendementen aanvaard om de gemeenschappen en gewesten vrij te stellen van de bijdrage.

De plenaire vergadering stemde in met de aanpassingen. De geamendeerde tekst verhuist daardoor terug naar de Kamer.