Commissaris Wallström bepleit plan D(emocratie)

De vice-voorzitster van de Europese Commissie Margot Wallström vindt dat de huidige crisis van de Europese Unie ook positieve aspecten heeft.

Belga

"Het is nu de hoogste tijd", aldus de Commissaris donderdag in het Europees parlement, "om ons met alle energie voor een plan D in te zetten." "D", zo verduidelijkte Wallström, "staat voor democratie". De Zweedse zei één en ander tijdens een speciale vergadering van de parlementscommissie Constitutionele Zaken. Die werd in extremis samengeroepen om de gevolgen van het Franse en het Nederlandse nee te bespreken.

Hoewel er tussen de parlementsleden weinig voorafgaandelijk overleg was, verdedigden de meeste mandatarissen, zeker die van de grote fracties, de voortzetting van de ratificatieprocedure. In haar tussenkomst liet Wallström wel uitschijnen dat de houdbaarheidsduur van die strategie beperkt is. "Tot aan de Europese Raad van 16 en 17 juni", aldus de vice-voorzitster, "is een ander standpunt onmogelijk". Wallström vond het wel absoluut noodzakelijk dat er een grootschalig plan wordt opgemaakt om de Europese Unie democratischer te laten functioneren.

Heel slagvaardig was de Oostenrijkse groene Johannes Voggenhuber. Hij had het over een opstand van de burgers tegen het oude Europa. Volgens Voggenhuber is dat oude Europa het Europa van de regeringen. De Oostenrijkse parlementariër herinnerde dan aan de vele maneuvers van de lidstaten om de voorstellen van de Conventie af te zwakken. "Omdat de Europese grondwet de burgers meer inspraak geeft", aldus Voggenhuber, "hebben de regeringen er minder behoefte aan. Zij kunnen leven met het verdrag van Nice".

Jens-Peter Bonde, het boegbeeld van de Deense eurosceptici, die eveneens in de Conventie zat, betreurde dat de eurosceptici nauwelijks in de Conventie vertegenwoordigd waren. Voor hem was dat één van de redenen waarom het grondwettelijk verdrag zo veel weerstand opriep. "Dat is voor niets nodig", aldus Bonde. "Grondwetten horen de samenleving niet te verdelen, wel hechter te maken".