Senaatsbureau schort subsidies FN-fractie op

Het bureau van de Senaat heeft donderdagmiddag beslist de subsidies van de FN-fractie op te schorten. Dat gebeurde naar aanleiding van de mededeling van fractieleider Francis Detraux, die vorige week door senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin werd voorgelezen.

Belga

Daarin werd een naamsverandering van de FN-fractie aangekondigd. FN zou staan voor Force Nationale en niet langer voor Front National.

Het andere lid van de fractie, Michel Delacroix, weigerde vorige week elke commentaar, maar wees erop dat er maar één partij bestaat met de afkorting FN, namelijk Front National.

Op vraag van PS-fractieleider Philippe Mahoux, besliste het bureau de subsidies op te schorten in afwachting van de verduidelijkingen die werden gevraagd aan het andere lid van de FN-fractie.

Volgens zijn VLD-collega Paul Wille, is er een groot verschil met de naamsverandering van het Vlaams Belang. Toen stond heel de fractie achter de beslissing, luidde het.

Francis Detraux was donderdag overigens verontschuldigd in de Senaat wegens gezondheidsredenen.