Derde wereld grootste slachtoffer van spam

Spam is lastig voor iedereen, maar de ongewenste commerciële e-mails raken vooral de Derde Wereld hard. Dat is de conclusie van het 32-pagina's tellende rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de economische gevolgen die landen ondervinden van spam, zo schrijft de nieuwswebsite ZDNet.be.

Belga

Volgens het rapport zijn de gevolgen van spamverkeer voor landen met weinig middelen erger dan voor de rijkere samenlevingen. De overlast is voor beiden dezelfde, maar veel ontwikkelingslanden beschikken over een weinig geavanceerd netwerk en zijn bijgevolg minder goed in staat om de massale toevloed aan spam te verwerken.

Daar in een ontwikkelingsland de beschikbare bandbreedte meestal beperkt is, raken de netwerken al snel overbelast. Daardoor moeten internetgebruikers en bedrijven het vaak zonder stellen. De middelen die in het Westen worden aangewend om spam te bestrijden, zoals spamfilters, zijn voor de arme landen bovendien nagenoeg onbetaalbaar.

Ook de gebrekkige scholing van de internetspecialisten in de Derde Wereld maakt dat de machines er een gemakkelijke prooi vormen voor spammers en andere cyberbooswichten. Daarnaast bestaat het risico dat mensen in dergelijke landen door al deze mistoestanden genoeg krijgen van internet en het wereldwijde web de rug toekeren. Dat zou de digitale kloof tussen arm en rijk alleen nog maar groter maken.

Overheden moeten daarom zo snel mogelijk spam verbieden, citeert ZDNet de OESO. Internetaanbieders moeten spamfilters installeren om spam zoveel mogelijk bij de bron te stoppen er moeten meer landen komen die task forces inrichten, die op deze vormen van cybermisdaad inspelen, aldus het rapport. De organisatie pleit voorts voor meer campagnes die gebruikers moeten wijzen op de gevaren van spam en het nut van antivirusprogramma's ten einde de verspreiding tegen te gaan.