Keltische muntschat gevonden in Echt

Print
Nederlandse archeologen van de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek hebben op een akker in het Limburgse Echt een Keltische muntschat van zeventien munten gevonden.
Deze zijn van zilver, vermengd met koper en wat goud, laat het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit vrijdag weten.

De ontdekking heeft volgens de archeologen grote wetenschappelijke betekenis en vormt een unicum voor de Nederlandse archeologie: het is de eerste Keltische muntschat die in Nederland wordt gevonden.
Waarschijnlijk dateren de munten van tussen 50 en 20 voor Christus. Hoewel het om Keltische munten gaat, zijn ze geslagen door Germaanse stammen, waaronder de Bataven. Mogelijk gebruikten de leiders van deze stammen de munten om hun semi-militaire volgelingen te kunnen belonen voor bewezen diensten en trouw.

De vondst bevestigt dat de Nederrijnse regio, en met name de Limburgse Maasvallei, behoort tot de invloedssfeer van de Keltische La T necultuur. Een hele serie andere archeologische vondsten wijst in dezelfde richting. Dat alles duidt erop dat de Late IJzertijdsamenlevingen in Zuid-Nederland complexer waren dan we ons tot voor kort realiseerden. Het gaat hier niet om een wereld van louter losse boerderijen en kleine gehuchten.

De eerste acht munten werden met het blote oog gevonden door een amateur-archeoloog, die de vondst meldde aan prof. Nico Roymans, deskundige op het gebied van de archeologie van Keltische samenlevingen. Medio april begon de Rijksdienst met opgravingen en vond nog eens negen munten. Bovendien bleek uit het onderzoek dat op dezelfde plaats zich oudere graven uit de Vroege IJzertijd (ongeveer 700 v.Chr) en jongere graven uit de Romeinse tijd bevinden.
De munten behoren tot de groep van de Rijnlandse 'regenboogschoteltjes'. Kenmerkend is het schotelvormige profiel met specifieke afbeeldingen, onder meer van een driebeen.

De muntschat is zaterdag voor het eerst te zien voor het publiek in het Limburgs Museum in Venlo.

.

Nu in het nieuws