Belgische biofarma scoort goed in Europese Unie

De Belgische biofarmacie levert goed werk. Dat leert een recent onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat België vergeleek met Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Japan en Spanje. België scoort het hoogst op vlak van innovatie en industrie in biofarmacie. Het staat tweede op vlak van wetenschappelijke biofarma-activiteiten.

Belga

België zit boven het Europese gemiddelde qua aantal zuivere biotechbedrijven per miljoen inwoners, maar staat eerst wat betreft aantal werknemers (gemiddeld meer dan 60). "In Vlaanderen worden pas start-ups opgericht als er voldoende kritische massa is aan technologie", commentarieert het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie).

Het aantal aangevraagde biofarmaceutische patenten (per miljoen inwoners) is ook het hoogst in ons land. Zelfs hoger dan traditionele koplopers als het Verenigd Koninkrijk en de VS. Het Verenigd Koninkrijk en de biofarma-regio Denemarken/zuidelijk Zweden zijn niet in de studie opgenomen, maar liggen zonder twijfel algemeen genomen ver voorop op België.