Protocol-akkoord rond CAO in elektriciteit- en gassector

In de elektriciteits- en gassector hebben vakbonden en werkgevers donderdag een protocol-akkoord bereikt voor een collectieve arbeidsovereenkomst voor de jaren 2005-2006.

Belga

Het protocol wordt nu voorgelegd aan de achterban en op 30 juni ondertekend in het paritair comité. Dat meldt FEBEG, de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven, vrijdag in een persbericht.

"De sociale programmatie houdt onder meer een verhoging van de koopkracht in met 0,75 pct vanaf mei 2005, een verbetering van het sociaal luik in de aanvullende vergoedingen in de takken 'gezondheid' van de sociale zekerheid voor de werknemers die na 2001 werden aangeworven, en een mogelijkheid tot vervroegd vertrek op 58 jaar tot eind 2006", zo vat FEBEG het protocol samen.

In de Belgische elektricteits- en gassector werken in totaal zo'n 12.000 mensen.