Electrabel en SPE beslissen op 8 juni over beursgang Elia

Print
De eindbeslissing over de beursgang van Elia, beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, en de bekendmaking van de vork waarbinnen de aanbodprijs per aandeel zich zal bevinden, zijn gepland voor woensdag 8 juni. Dat hebben Elia, Electrabel en SPE, de tweede elektriciteitsproducent van België, vrijdag in een gezamenlijk persbericht bekendgemaakt.
De publicatie van de prijsvork is voorzien voor donderdag 9 juni, samen met het prospectus. Dan start ook de intekenperiode voor particuliere beleggers en de periode van institutionele 'bookbuilding'. Behoudens vroegtijdige afsluiting kunnen particuliere beleggers intekenen tot maandag 20 juni.
Belgische particuliere beleggers die intekenen voor woensdag 15 juni 16 uur, genieten een bevoorrechte toewijzing in geval van overtekening. Minstens 15 procent van het aanbod wordt voorbehouden voor Belgische particuliere beleggers. De definitieve prijs zal worden gepubliceerd "op of omstreeks 23 juni", de dag waarop het aandeel Elia voor het eerst zou genoteerd worden op Euronext Brussel.
Elia wordt thans voor 65,05 procent gecontroleerd door Electrabel, SPE heeft een participatie van 5,95 pct. Die totale particpatie van 70 pct wordt door de beursgang teruggebracht tot ongeveer 30 pct. De geplande verrichting omvat een openbaar bod voor particuliere beleggers in België en een internationale plaatsing bij institutionele investeerders buiten de Verenigde Staten.
Op 30 mei stemde een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Elia in met een kapitaalverhoging met maximaal 150 miljoen euro door middel van een openbaar aanbod van nieuwe aandelen-Elia. "Electrabel, SPE en Publi-T hebben zich de mogelijkheid voorbehouden om op deze nieuwe aandelen in te schrijven teneinde hun respectieve participaties in Elia na beursgang te houden op 27,45 pct, 2,55 pct en 30 pct", aldus het persbericht.

.

Nu in het nieuws