Brusselse Vzw vraagt aandacht voor zelfmoord bij jongeren

Print
In Brussel is vrijdag een nieuwe vzw voorgesteld die meer aandacht vraagt voor de problemen waarmee opgroeiende jongeren te maken krijgen. De vzw Ga voor Geluk wil daarmee het meest nefaste gevolg van die problemen bekampen zoals de hoge zelfmoord bij jongeren in ons land.
België staat op een weinig benijdenswaardige tweede plaats in Europa wat betreft het aantal zelfmoorden. Zo telt ons land per dag 7 zelfmoorden en 30.000 pogingen. Zelfmoord is bovendien de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 24 jaar, na verkeersongevallen. Voor jonge mannen betekent dat dat in 26 procent van de gevallen zelfmoord de doodsoorzaak is. Bij vrouwen bedraagt dat aandeel 15 procent. De cijfers zijn de laatste tien jaar verdubbeld.

Maar waar voor meer verkeersveiligheid grote campagnes en een staten-generaal wordt georganiseerd, blijven dergelijke initiatieven voor geestelijke gezondheid uit. De vzw wil daarom proberen om het probleem op de politieke agenda te plaatsen. Ga voor Geluk wil dat doen door alle mogelijke problemen te onderzoeken, te analyseren en te inventariseren.

De vzw zal alle actoren doorlichten: onderwijs, ouders, oudercomités, medische beroepen, diensten, bedrijven, jeugdverenigingen en de overheid. Zo zal het onder meer onderzoeken in welke mate leraars probleemleerlingen kunnen detecteren of hoe hulpdiensten slecht nieuws brengen aan nabestaanden. De vzw wil voorts een top 10 van de groeipijnen opstellen. "Niet omdat we doemdenkers zijn, maar om jongeren te waarschuwen wat er zoal kan gebeuren", luidt het.

Uit de resultaten moet een beleidsplan voortvloeien waarmee de vereniging naar politici zal trekken. De vzw hoopt ook als katalysator te fungeren voor samenwerking tussen verschillende kabinetten. Dat moet uiteindelijk uitmonden in grote preventiecampagnes en nieuwe maatregelen. Groot voorbeeld is Finland, dat in 12 jaar het aantal zelfmoorden met 20 procent zag dalen.

Aan de basis van Ga voor Geluk ligt Marc vande Gucht. Hij is de auteur van Down Under, een boek over de zelfmoord van zijn dochter. Samen met andere mensen met gelijkaardige ervaringen richtte hij de vzw op.

De vzw zal overigens op een originele, nogal bedrijfsmatige manier gerund worden. "Wie lid wil worden koopt voor 30 euro drie aandelen. Bedrijven kopen meteen 30 aandelen of betalen 300 euro. Zo dragen ze bij tot het bruto nationaal geluk", aldus vande Gucht. "We keren op onze beurt enkel een geluksdividend uit. Voorts komen we met een emotionele barometer: kwantitatieve en kwalitatieve kwartaalresultaten die in alle transparantie tonen wat er precies met je geld gebeurt."

.

Nu in het nieuws