Stad Antwerpen opent officieel gezondheidshuis prostituées

In het hart van de Antwerpse prostitutiewijk is vrijdag officieel het Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie van de vzw Ghrapho geopend. In het huis kunnen prostituées terecht voor gratis en anoniem preventief geneeskundig onderzoek inzake hun beroepsrisico's.

De vzw Ghrapho is gegroeid uit een pilootproject van de Universiteit Antwerpen en is al sinds 2002 aanwezig in het Schipperskwartier. Sinds een tweetal maanden huist het in een nieuw gebouw van de stad Antwerpen aan de Verversrui.

Het gezondheidsproject krijgt voor haar werking subsidies van de stad en het Vlaams ministerie van Welzijn. Grapho heeft sinds 1999 al een kleine 1.700 prostitué(e)s getest. Vorig jaar waren er 2.786 consultatiemomenten met 811 prostituées.

Het gaat niet alleen om de raamprostituées uit de buurt, maar ook om vrouwen die in privéhuizen en bars in de hele provincie Antwerpen werken. Ook de jongensprostitutie in de buurt van het Stadspark behoort tot het werkterrein.

De mobiele ploeg van Grapho werkt met twee artsen, een sociaal verpleegkundige en iemand die de prostituées benadert om het onderzoek te ondergaan. Die onderzoeken zijn vrijwillig en volledig anoniem. Zo worden bijvoorbeeld bloedstalen enkel met een nummer naar een laboratorium gestuurd. Grapho doet preventief onderzoek, met inbegrip van screening naar baarmoederhalskanker, en verwijst de prostituées desgevallend door.

De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens loofde vrijdag zijn voorgangster Leona Detiège voor het prostitutiebeleid in de stad, met de inkrimping van de prostitutiewijk tot een gedoogzone bestaande uit drie straten en de geschiktheidsverklaring voor panden waar prostitutie wordt bedreven.

Janssens wees erop dat een globale strategie nodig is voor de wijk, waar in totaal een 12-tal projecten lopen. Het Schipperskwartier moet haar traditionele functie behouden, maar ook een aangename woonwijk worden, aldus de burgemeester. Hij zei dat de prostitutie-gedoogzone overeind moet blijven en wil niet dat ze uitbreidt. De plannen voor een tippelzone in Antwerpen zijn volgens Janssens definitief begraven.

De Antwerpse schepen van Sociale Zaken Tuur Van Wallendael zei vrijdag dat de stad een ontwerp van "exitprogramma" voor prostituées in de steigers heeft staan. Vrouwen die uit het beroep willen stappen, zullen geholpen worden om in orde te geraken met de sociale wetgeving en naar het gewone beroepsleven worden toegeleid. De Antwerpse schepenen stelden vrijdag vast dat er nog altijd geen statuut is voor prostituées.

Nu in het nieuws