Werkgevers en vakbonden bouwsector tekenen akkoord

De sociale partners uit de bouwsector hebben donderdagnamiddag in het paritair comité het sociaal akkoord 2005-2006 voor de sector ondertekend.

Belga

Werkgevers en vakbonden hadden op 20 mei een ontwerp van protocol van akkoord bereikt. Het voorziet in een koopkrachtverhoging met 4,75 procent (index inbegrepen) en een eenmalige premie van 250 euro voor arbeiders met 25 jaar anciënniteit in hetzelfde bedrijf, tenzij op bedrijfsvlak een andere regeling van kracht is. De eerste carensdag bij drie jaar ononderbroken anciënniteit komt ten laste van de werkgever.

Daarnaast zullen werknemers en werkgevers samen naar de overheid stappen om te bedingen dat werkzaamheden kunnen worden verricht op momenten waarop dit nu nog zeer moeilijk is. Onder meer zaterdagwerk zou daardoor makkelijker moeten worden. Ook het tijdskrediet wordt meer op maat van de bouwsector gesneden: arbeiders die om organisatorische redenen moeilijk vervangen kunnen worden, zoals kraanmannen, kunnen worden uitgesloten van het 1/5 tijdskrediet.

Er zal ook een werkgroep worden opgericht met het oog op de strijd tegen deloyale concurrentie. "Nu is het aan de verschillende werkgroepen om de getekende CAO's (collectieve arbeidsovereenkomsten) uit te werken", aldus Jacky Jackers, voorzitter van ACV-Bouw en Industrie.

De bouwsector is goed voor 150.000 arbeiders en heeft een van de grootse paritaire comités.