Spontane staking bij Pemco Brugge na afspringen CAO-onderhandelingen

Bij emailfabrikant Pemko in Brugge hebben de 67 arbeiders en 103 bedienden donderdagmiddag spontaan het werk neergelegd. Het personeel reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Belga

"Het personeel wil meer koopkracht", zegt Dirk Janssens van het ABVV. "Het personeel refereert onder meer naar de winst die het bedrijf vorig jaar maakte".

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie sprongen maandag af. Dinsdag werd al een personeelsraadpleging gehouden. Donderdag gingen de vakbonden over tot een schriftelijke stemming. Meer dan 80 procent van het personeel sprak zich daarin uit voor acties. De ABVV die als enige vertegenwoordigers heeft in het bedrijf, heeft een stakingsaanzegging ingediend vanaf 12 juni. "Vandaag hebben de personeelsleden geopteerd voor een prikactie. Ze leggen tussen 14 en 16 uur het werk neer".

De vakbonden verwijten de directie een te harde houding. "Zij heeft enkel grote winst voor ogen", zegt Dirk Janssens. "Noch op het vlak van de koopkracht, noch wat betreft de verbetering van het brugpensioenstelsel, noch wat betreft een aantal extralegale voordelen werd vooruitgang geboekt. Daarenboven zijn de sociale relaties in het bedrijf al wat verziekt. Ondanks een werkzekerheidsclausule werden vorig jaar toch een aantal ontslagen doorgevoerd".

Email Brugge is volgens het ABVV de sterkste pijler binnen de Pemko-groep. Pemko Brugge realiseerde vorig jaar meer dan 6 miljoen euro winst. De hele Pemko-groep keerde onlangs 9,8 miljoen euro uit aan de aandeelhouders.