Europa doet WTO nieuw bod inzake vrijhandel in diensten

De Europese Commissie heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) donderdag een nieuw bod gedaan omtrent de vrijmaking van Europa's dienstensector.

Belga

Dit kadert in de afronding van de Doha-onderhandelingen over de verdere vrijmaking van de wereldhandel. Dat heeft de Commissie donderdag meegedeeld.

In het herziene bod schrijft Europa onder welke voorwaarden het bereid is om zijn dienstensector verder open te stellen in ruil voor betere toegang tot de markten van de andere WTO-leden. Europa stelt dat het een heel ambitieus bod is, maar benadrukt wel dat het een aantal gevoelige deelsectoren zoals de publieke dienstverlening (met daarin onder meer onderwijs en gezondheid) gesloten houdt. Het nieuwe bod komt vooral India ten goede, gezien de grote ambities inzake ICT-dienstverlening in dat land.

In april van dit jaar sloten dertig belangrijke lidstaten van de WTO een cruciaal akkoord over het luik landbouw van de Doha-onderhandelingsronde. Inzake industriële goederen en diensten was er heel wat minder vooruitgang geboekt. Met dit nieuwe voorstel hoopt Europa alvast dat laatste vooruit te helpen. Het blijft de bedoeling de Doha-ronde politiek af te ronden tegen midden december, met een top in Hong Kong. In 2006 zou het akkoord dan technisch uitgeschreven worden.