Loonmassa industrie ongeveer status quo

In het eerste kwartaal van 2005 is het seizoensgezuiverde totaalbedrag van de lonen uitbetaald in de industrie (zonder de bouwnijverheid) gelijk gebleven (+0,1 procent) met het kwartaal voordien. In de bouwnijverheid was er een daling met 2,4 procent, zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) donderdag.

Belga

De trend van het eerste kwartaal vertoont in vergelijking met het voorgaande kwartaal een status quo (+0,3 procent) voor het hele land. Op gewestelijk niveau bleef de loonmassa in Vlaanderen gelijk (+0,2 procent). In Wallonië ging het om een stijging met 0,6 procent.