Criminelen kunnen moeilijker gestolen auto verkopen in Shengen

De Europese ministers van Justitie hebben donderdag een akkoord bereikt om de nationale Diensten voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) toegang te verlenen tot het Schengen Informatie Systeem (SIS), de gegevensbank over gezochte personen en goederen.

Belga

De gegevensbank SIS, die al tien jaar bestaat, bevat onder meer alle voertuigen die als gestolen werden aangegeven uit de landen van de Schengen-zone, waartoe ook België behoort. Voortaan zullen ook de nationale DIV's rechtstreeks toegang hebben tot de databank. Voordien moesten ze daarvoor eerst de nationale politiediensten consulteren.

"Het zal voortaan moeilijker worden om gestolen auto's te verkopen in andere landen van de Schengen-zone", verheugde eurocommissaris voor Justitie Franco Frattini zich donderdag na de aankondiging van het akkoord.

Tot de Schengen-zone behoren de vijftien "oude" EU-lidstaten met uitzondering van Groot-Brittannië en Ierland, maar met Noorwegen en IJsland erbij.