Districten en stadsbestuur oneens over rioolgeld

Een aantal districten wil het budget voor de riolen niet teruggeven aan het stadsbestuur. Zij willen dat geld zelf besteden. Het gaat voor alle districten samen om een budget van 1,5 miljoen euro.

jforier

De districtsraden hebben een budget voor het herstellen van de riolen. Op de Conferentie van Districtsraadsvoorzitter vorig jaar wees het stadsbestuur er wel op dat het niet uitgesloten was dat het budget moest worden terugbetaald. Alles hing af van de onderhandelingen tussen de drinkwatermaatschappij AWW en Aquafin. Beide maatschappijen wensten samen te werken rond het onderhoud van de riolen. Zij zullen dan ook instaan voor de kosten. Ondertussen is deze samenwerking een feit. Het stadsbestuur eist daarom de middelen van de districten voor de riolen nu op. Dat is tegen de zin van enkele districten. Zij ontkennen dat er ooit sprake was van het terugbetalen van het rioolgeld aan de stad. Ze zouden het vrijgekomen geld liever besteden in hun district.

Volgens de Ekerse districtsvoorzitter Christophe Thomas (VLD) zaten alle districten enkele maanden geleden op dezelfde lijn. Uiteindelijk schreven Ekeren, Bezali, Merksem, Hoboken en Antwerpen het budget voor de riolen tòch nog in op de begroting.

”Voor Ekeren gaat het om 111.600 euro”, zegt Thomas. ”Als we dat geld mislopen, zal dat vanzelfsprekend consequenties voor het beleid hebben. Volgende week komt de Ekerse meerderheid samen en dan nemen we een definitief standpunt in. Nu discussiëren we over het het budget voor de riolen, maar eigenlijk is onze financiële situatie een algemeen probleem.” Ludo Van Campenhout (VLD), schepen van Openbare Werken, begrijpt de wrevel niet. ”De districten waren op de hoogte van deze regeling”, zegt de schepen.

”Ze eigenen zich onterecht middelen toe. Ik hoop dat de districten als volwassenen de politieke afspraken zullen nakomen. Dankzij de samenwerking tussen AWW en Aquafin is er een verdrievoudiging van het budget voor de riolen.”