Provincie wil Peerdsbos kopen

Het provinciebestuur heeft de intentie om het Peerdsbos van het Antwerpse OCMW te kopen. ”We willen er na 2006 werk van maken om de aankoop, die op 5 miljoen euro wordt geraamd, in de meerjarenplanning in te schrijven”, zegt député Marc Wellens (CD&V).

jforier

”Binnen de deputatie leeft een groot engagement om het Peerdsbos aan te kopen. Het is inderdaad geen opdracht van het Antwerpse OCMW om deze groene long in Brasschaat te onderhouden. Dat stuk natuur heeft een bovenlokaal belang voor het noorden van Antwerpen. Zodat het meer tot de provinciale taken behoort”, aldus Wellens. Het OCMW wil het Peerdsbos verkopen om mee de put te dempen die de vorige jaren is ontstaan na het financiële wanbeheer. Alleen daagde er tot nu toe nog geen kandidaat op.

”De provincie heeft net ongeveer eenzelfde bedrag besteed aan de aankoop van een deel van de bossen van De Merode in Westerlo. Het lijkt me normaal dat we deze inspanning ook doen voor het Peerdsbos. Alleen kampt de provincie momenteel met begrotingsprobleme, zodat we het engagement willen aangaan om de aankoop na 2006 in de volgende bestuursperiode op te nemen in de meerjarenbegroting. Ondertussen weet het OCMW wel dat het op termijn het bos kan verkopen en die inkomsten inschrijven.”