Stad Antwerpen bereikt meer nieuwkomers dan rest Vlaanderen

Het Vlaamse inburgeringsbeleid bereikt slechts twintig procent van de ingeschreven nieuwkomers. In Antwerpen ligt dat percentage iets hoger. Daar ondertekent 25 procent van de nieuwkomers een inburgeringscontract.

jforier

Op 1 april 2004 trad het Vlaamse inburgeringsdecreet in werking. Gemeenteraadslid Luk Lemmens en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart De Wever, beiden N-VA, maakten een eerste evaluatie. In Vlaanderen zijn er per jaar 25.000 nieuwkomers. Ongeveer 7.700 mensen meldden zich aan bij een onthaalbureau, van wie 4.427 daadwerkelijk een inburgeringscontract afsloten. In Antwerpen waren er 6.854 nieuwkomers. 2.800 stapten naar het onthaalbureau PINA. 1.703 ondertekenden uiteindelijk ook een contract.

”Twintig procent wenst gewoon niet te tekenen omdat ze bijvoorbeeld niet beschikken over kinderopvang of vervoer of omdat de cursus maatschappelijke oriëntatie niet in hun taal wordt aangeboden. Daarnaast wordt tien procent foutief opgeroepen. Het gaat om bijvoorbeeld studenten, die niet onder het inburgeringsdecreet vallen. Nog eens tien procent blijkt onmiddellijk klaar te zijn voor de arbeidsmarkt.”

Van de 25.000 nieuwkomers zijn er, volgens het decreet, 3.750 verplicht om een contract af te sluiten. Slechts 2.200 mensen doen dit effectief. ”Het parket seponeert de dossiers van mensen die de verplichting ontlopen”, moet De Wever vaststellen. ”Het invoeren van administratieve Vlaamse boetes kan een oplossing zijn.”

De wachtlijsten voor Nederlands tweede taal blijven een groot probleem, maar ook daar maakt Antwerpen de meeste vorderingen. ”De daling van het aantal wachtenden is het sterkt in Antwerpen, van 1.706 naar 1.433”, zegt Lemmens. ”Door extra Vlaamse middelen en een samenwerking tussen de verschillende scholen zal de wachtlijst voor Nederlands tweede taal tegen september 2006 volledig zijn weggewerkt.” Antwerpen scoort wel slecht als het om tewerkstelling gaat van de nieuwkomers. ”53 procent vindt na het doorlopen van het inburgeringstraject binnen de zes maanden werk”, zegt De Wever. ”In Antwerpen is dat slechts 44 procent. Dit is te wijten aan de algemeen slechte werkgelegenheid in Antwerpen. Bovendien is er de negatieve mentaliteit van sommige werkgevers tegenover vreemdelingen.”