Proces Jackson: overleg over instructies voor de jury

De partijen in het proces tegen Michael Jackson hebben dinsdag (plaatselijke tijd) in afwezigheid van de jury en de beklaagde gedebatteerd over de verdere procedure nu de slotpleidooien gaan beginnen, gevolgd door de beraadslaging.

Belga

Het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging discussieerden dinsdag over de regels die de twaalf juryleden zullen moeten volgen wanneer ze gaan beslissen over schuld of onschuld. Zo zullen de gezworenen te horen krijgen dat zij slechts rekening mogen houden met vroegere betichtingen van laakbaar gedrag ten opzichte van kinderen als die de tendens vertonen dat "dezelfde methode is gehanteerd" als in de huidige affaire, aldus rechter Rodney Melville. Dat het OM vroegere betichtingen, die nooit in de rechtszaal kwamen, mocht opvoeren was een zware opdoffer voor de verdediging.

De discussies over de procedure gaan vandaag nog door en worden dan de jury ter kennis gesteld. Dan pas begint de ultieme en beslissende etappe van een dag waarin eerst het OM een beeld schetst van de beklaagde. Daarna is de verdediging aan de beurt, de openbare aanklager heeft het laatste woord.