Vrouwen zijn meer tevreden werknemers dan mannen

Vrouwen zijn meer tevreden werknemers dan hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit de ZebraBenchmark 2005, de welzijnsbarometer van de Belgische werknemers.

Belga

Bovendien zijn medewerkers in KMO's meer tevreden dan de medewerkers in grotere ondernemingen. Ook verklaart meer dan één werknemer op tien slachtoffer te zijn van pesten op het werk. "Over het algemeen zijn vrouwen meer tevreden dan mannen en drukken vrouwen zich positiever uit over hun rechtstreekse manager, de samenwerking van hun team en de communicatie binnen hun organisatie", zo blijkt uit de ZebraBenchmark van Securex. "Opvallend is ook dat werknemers binnen KMO's zich significant positiever uitlaten over hun werk dan werknemers in grotere organisaties". Het onderzoek toont aan dat medewerkers in organisaties met minder dan tien werknemers meer tevreden zijn over de interne communicatie dan in organisaties met meer werknemers.

Voorts zegt meer dan één werknemer op tien slachtoffer te zijn van pesten op het werk, omgerekend is dat 12,25 pct van de Belgische werknemers. De meerderheid duidt de rechtstreekse manager aan als dader van dit pestgedrag. Ook geeft 2,97 pct van de Belgische werknemers aan slachtoffer te zijn geweest van ongewenst seksueel gedrag tijdens de uitoefening van hun werk in de voorbije 12 maanden. In bijna de helft van de gevallen ging dat gedrag uit van één collega.

Bovendien is bijna 30 pct van de Belgische werknemers akkoord of helemaal akkoord met de stelling dat ze steeds tegen de klok moeten werken om deadlines te halen. In totaal geeft 15 pct aan het gevoel te hebben dat hun job in de nabije toekomst op het spel staat. Tot slot is één werknemer op drie de mening toegedaan dat er een verband bestaat tussen lichamelijke klachten en het werk. In totaal namen aan de ZebraBenchmark 2005 1.677 Belgische werknemers deel en werd de reële verdeling gevolgd die ook terug te vinden is op de Belgische arbeidsmarkt.