Financiële toestand gemeenten licht verslechterd

De financiële toestand van de gemeenten in ons land gaat er dit jaar licht op achteruit: de uitgaven stijgen iets sneller dan de inkomsten. Maar globaal, dankzij de overschotten van de afgelopen jaren, vertonen de gemeentelijke financiën een positief saldo. 2005 is een overgangsjaar, zo blijkt uit de jaarlijkse studie van Dexia over de gemeente- en provinciefinanciën.

Belga

Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2001 verslechterde de financiële toestand van de gemeenten sterk. Sindsdien is er een geleidelijk herstel ingezet, met voor 2005 een zwakke stijging van de ontvangsten: +2,9 pct of veel minder dan de voorgaande jaren. Daartegenover staat dat de gemeenten ernaar streven om ook hun uitgaven onder controle te brengen. Die uitgaven zouden dit jaar met 3,3 pct stijgen.

Het begrotingssaldo is dus licht negatief: -125 miljoen euro voor alle gemeenten samen. Maar door de goede rekeningen in 2003 is er wel nog steeds een overschot van 858 miljoen euro. Dexia merkt op dat vooral de toestand van de Brusselse gemeenten zorgwekkend is, daar is er globaal een tekort.