Verzoeningsoverleg bij Bosch Tienen levert niets op

Het verzoeningsoverleg tussen directie en vakbonden bij Bosch Tienen dinsdag heeft niets opgeleverd. Dat zegt ABVV-vakbondsafgevaardigde Willy Busselen. Volgende week wordt voortgepraat.

Belga

De sociale partners bij Bosch Tienen, waarbij tegen 2008 264 van de 1.600 jobs moeten sneuvelen, zaten dinsdag in verzoening bijeen. Dat leverde niets op, zegt Busselen. De voorzitter van het verzoeningscomité beval de sociale partners om opnieuw binnen het bedrijf overleg te plegen. Dat zou volgende week al het geval zijn. De bonden vragen werkzekerheid tot 2010.