Arts kan verzekeraar medisch attest weigeren

OPGELET: EMBARGO TOT 2 JUNI 00.01 UUR !!! Een arts kan aan verzekeraars weigeren om medische verklaringen af te leveren over zijn patiënten of die verklaringen althans beperken tot wat ze menen te mogen verklaren. Dat stelt de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren in een advies dat binnenkort uitkomt. Het nieuws staat in De Huisarts.

Belga

Artikel 15 van de wet op de Landverzekeringsovereenkomsten uit 1992 gaf de verzekeraars een vrijbrief om van (kandidaat-)verzekerden welke medische informatie dan ook op te vragen. Volgens de Orde der Geneesheren, die bij de voorbereiding van haar advies overlegde met de verbruikersorganisatie Test-Aankoop, zwakte de wet op de patiëntenrechten die patiëntonvriendelijke passus reeds af.

"De vervanging ervan door artikel 19 van de wet op de patiëntenrechten (augustus 2002) was een stap in de goede richting", zegt ondervoorzitter van de nationale Raad van de Orde der geneesheren Ivo Uyttendaele. De Orde vult dit artikel nu verder in. Volgens haar kunnen artsen in het kader van hospitalisatie-, reisannulatie- en levensverzekeringen, weigeren een medische verklaring af te leveren of die beperken tot wat ze menen te kunnen verklaren.