Vereniging van gescheiden ouders bepleit "familierechtbank"

BGMK vzw, relatie en echtscheiding, pleit voor de behandeling van echtscheidingen door één "familierechtbank", zodat bij scheiding eenzelfde rechter alle aspecten van de familie kan behandelen.

Belga

"Vandaag gebeurt het dat men al bij de vrederechter is geweest, de rechtbank van eerste aanleg, in beroep, bij de jeugdrechtbank. En iedere rechter kent maar een stukje van het verhaal", zegt Emmanuel Ollieuz van BGMK. Dat staat voor belangenverdediging van gescheiden mannen en hun kinderen, nu herdoopt in BGMK, relatie en (echt)scheiding en open voor mannen én vrouwen.

De vereniging geeft eerstelijnsadvies bij echtscheiding, maar organiseert ook praatgroepen en infovergaderingen in haar provinciale afdelingen. De vzw heeft een bundel uit met allerhande weetjes voor ouders die een echtscheiding overwegen of er middenin zitten. Een tweede publicatie, ook pas uit, verklaart 176 juridische termen in verband met echtscheiding.

Meer info:

of (09) 225 26 93.