Huisjesmelkers Gent: 95 slachtoffers en vier verdachten

Bij een actie tegen huisjesmelkerij in Gent zijn vanmorgen 95 vermoedelijke slachtoffers - onder wie 93 van vreemde nationaliteit en sommigen in slechte fysieke toestand - aangetroffen in een dertigtal panden in Gent en Sint-Amandsberg.

Belga

BR> Onder die wooneenheden ook twee kelders die elk voor 150 euro per maand verhuurd werden. Vier verdachten werden opgepakt. Ze verhuurden hun panden per kamer aan woekerprijzen.

Een gelijkaardige politieactie vindt momenteel plaats in Antwerpen, maar beide acties zijn onafhankelijk van elkaar georganiseerd.

De actie in Gent kaderde in twee gerechtelijke dossiers die in mei dit jaar werden opgestart. In beide dossiers werden diverse panden getraceerd waar vreemdelingen, voornamelijk illegalen, werden gehuisvest. De onderzoeksrechter besliste om de panden gelijktijdig bij dezelfde actie te bezoeken. Hij schreef hiervoor aanvankelijk 38 huiszoekingsbevelen uit.

De actie begon woensdag om 6.30 uur. 120 agenten van de verschillende eenheden van de Gentse lokale politie werkten eraan mee, evenals de Vlaamse Wooninspectie en de dienst Vreemdelingenzaken. De onderzoeksrechter schreef ter plaatse nog een aantal huiszoekingsbevelen uit zodat uiteindelijk 56 wooneenheden in een dertigtal panden doorzocht werden. De 93 vreemdelingen bevinden zich momenteel in lokalen van de lokale politie waar ze een ontbijt kregen. Wie legaal in het land verblijft zal, in de mate van het mogelijke, opnieuw gehuisvest worden, meldt het parket. Illegalen worden voorlopig opgesloten in het commissariaat van de federale politie aan de Groendreef in Gent met het oog op hun repatriëring.

In het ene gerechtelijke dossier werden huiszoekingen uitgevoerd in de panden aan de Tolhuislaan 8 tot en met 36 en de panden aan de achterzijde daarvan, gelegen aan de Kartuizerlaan 3 tot en met 9. De 35-jarige eigenaar en zijn 30-jarig hulpje, beiden Belgen van Turkse origine, werden opgepakt.

De huiszoekingen in het kader van het tweede gerechtelijk dossier betreft panden aan de Tolhuislaan 38 tot en met 56, de Reginald Warnefordstraat 8 en de Biekorfstraat 26 in Sint-Amandsberg. In dat laatste kleine pand werden zes koppels gehuisvest. De 34-jarige Belgische eigenaar en zijn echtgenote werden opgepakt, hun woning in de Biekorfstraat doorzocht.

Alle panden werden verzegeld en, op de woonplaats van de eigenaar na, in beslag genomen. Het ziet er naar uit dat alle huurpanden onbewoonbaar zullen verklaard worden want de inspectie stelde tal van overtredingen op de Vlaamse Wooncode vast, zoals vochtproblemen, gevaarlijke elektriciteits- en gasinstallaties en talrijke risico's op CO-intoxicaties.

De vier verdachten worden momenteel nog verhoord en zullen in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter verschijnen die over hun aanhouding zal beslissen. Ze worden vervolgd voor inbreuken op de vreemdelingenwetgeving (straffen van 1 tot 5 jaar cel en boetes van 2.500 tot 137.500 euro) en op de Vlaamse Wooncode, die bestraft worden met boetes, aldus nog het parket van Gent.