Sanering Balmatt-site in Mol: kosten op 10 miljoen euro geraamd

De Vlaamse ministers Kris Peeters, Fientje Moerman en Dirk Van Mechelen hebben woensdag aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) de opdracht gegeven een studie te maken om te komen tot lastenboeken voor de sanering van de vervuilde Balmatt-terreinen in Mol.

Belga

De totale kosten voor de sanering worden geraamd op 10 miljoen euro, een bedrag dat wordt voorzien in de respectieve begrotingen. De site van de gelijknamige asbestfabriek die midden jaren negentig failliet ging, is zwaar vervuild. Tijdens de vorige Vlaamse regering werd de site uitgeroepen tot een zogenaamd brownfieldproject. De drie bevoegde ministers kregen eerder een haalbaarheidsstudie van de PMV.

Woensdag kreeg de PMV de formele opdracht een "feasibility"-studie uit te voeren, gebaseerd op het voorgelegde businessmodel, die moet leiden tot uitvoerbare en aanbesteedbare plannen voor de nabestemming van het bedrijfsterrein. Peeters, Moerman en Van Mechelen, respectievelijk bevoegd voor Leefmilieu en Openbare Werken, Economie en Ruimtelijke Ordening, bezorgden de PMV ook de nodige informatie om het project financieel haalbaar te maken. Eerder bezorgde de PMV een haalbaarheidsstudie die de krijtlijnen beschrijft waarbinnen het dossier kan aangepakt worden.

De kosten voor de sanering van de bodem en de afbraak van de gebouwen wordt geraamd op 10 miljoen euro. De ministers hebben volgens een mededeling toegezegd de middelen daarvoor in hun begrotingen te voorzien. Ongeveer vijf miljoen euro is bestemd voor de bodemsanering via de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Nog eens 5 miljoen euro is voor de afbraak van de bestaande bedrijfsgebouwen en de herinrichting ervan via PMV, waarvan 1,8 miljoen euro komt van het departement Economie. De PMV gaat een deel van de kosten prefinancieren.

De sanering van de Balmatt-site gaat gepaard met een Europees subsidiedossier van bijna 1 miljoen euro. Dat kan volgens de Vlaamse regering nu afgewerkt worden. Volgens Peeters, Moerman en Van Mechelen is de PMV nu in staat om samen met de regionale partners en met de financiële steun het saneringsconcept concreet uit te werken.