Tekort van 5,8 miljoen euro bij TEC door stakingen en dure diesel

De Waalse vervoersmaatschappij TEC stevent dit jaar af op een tekort van 5,8 miljoen euro. Dat heeft Waals minister voor Transport André Antoine maandag in het Waals parlement gezegd. Hij schrijft het tekort toe aan de stijging van de dieselprijs en de stakingen van de voorbije twee weken.

Belga

Volgens Antoine zal de regering de tekorten moeten wegwerken en zal er daarom niet aan nieuwe initiatieven kunnen worden gewerkt. Wat de lonen van het personeel betreft, herhaalde de minister dat hij niet van plan was om verder te gaan dan de voorstellen die daarover nu op tafel liggen.

Antoine heeft ook herhaald dat hij wil komen tot een verplichte minimumdienst voor het openbaar vervoer. Toch wil hij daarover niet overhaast te werk gaan en pleit hij voor overleg met de chauffeurs, om nieuwe conflicten te vermijden.

De minister zei ook dat de houders van een abonnement zullen vergoed worden voor de dagen waarop er gestaakt werd.

Oppositiepartij MR vroeg om een moratorium op stakingen bij de TEC. Antoine zei dat hij dat niet kon afdwingen. Vorige week werd het bestand met de vakbondsafgevaardigden immers ook niet gevolgd door de basis, aldus de minister.

Nu in het nieuws