"NMBS-top zet personeelsleden op het verkeerde been"

De ACOD sector spoor stelde maandag in een mededeling dat de NMBS-top, met de verklaringen die ze aflegde ter gelegenheid van de ondertekening van de beheerscontracten, een vals beeld schetst van de personeelspolitiek die ze wil voeren. Door te stellen dat er bijkomend 1.700 à 2.000 mensen zullen aangeworven worden, worden de publieke opinie en de spoorweg-personeelsleden op een verkeerd been gezet, zo verluidt.

Belga

"Bijkomend 2.000 mensen aanwerven zou betekenen dat de tewerkstelling bij de NMBS terug verhoogd wordt van 38.000 naar 40.000, hetgeen niet het geval is. Wat men wil doen is 2.000 mensen aanwerven bovenop het 'Do Nothing' scenario. In dat 'Do Nothing' scenario vermindert de tewerkstelling tegen eind 2008 echter tot 33.300 eenheden", zo verluidt.

Volgens de ACOD willen de Spoorwegen dus bovenop dit scenario 2.000 mensen aantrekken wat betekent dat eind 2008 er nog slechts 35.000 (of 3.000 minder dan vandaag) personleelsleden zullen zijn.

De socialistische overheidsbond benadrukt dat vooraleer men overgaat tot het bepalen van nieuwe effectieven er zoals afgesproken een paritaire evaluatie inzake onder andere tewerkstelling dient gemaakt in het najaar.

"Door haar uitspraken van afgelopen weekend bewijst de NMBS-top echter dat zij vooral éénzijdig haar conclusies getrokken heeft zonder met onze standpunten terzake rekening te houden", aldus de ACOD.

Nu in het nieuws