Canadese Rode Kruis bekent schuld in bloedschandaal

Het Canadese Rode Kruis heeft maandag bekend in de jaren '80 bloed te hebben verstrekt dat was besmet met HIV en hepatitis-C. Een rechtbank legde de organisatie daarvoor een boete op van omgerekend 3.200 euro. Daarnaast zal het Rode Kruis bijna een miljoen euro beschikbaar stellen voor studiebeurzen voor nabestaanden en voor medisch onderzoek. De openbaar aanklager noemde de relatief lage boete toereikend omdat het Rode Kruis een humanitaire organisatie is, die bovendien niet langer bloed verzamelt of verstrekt.

AP Ned

Meer dan duizend Canadezen werden als gevolg van de nalatigheid van het Rode Kruis seropositief en zo'n 20.000 Canadezen liepen hepatitis-C op nadat ze de besmette bloedprodukten hadden ontvangen. Het Rode Kruis bood publiekelijk haar verontschuldigingen aan aan de nabestaanden, zoals door hen was geëist. In 1997 waren ongeveer drieduizend mensen als gevolg van het verstrekken van het besmette bloed overleden, recentere cijfers zijn niet beschikbaar.

De rechtszaak maandag staat los van de zaak tegen voormalig directeur Dr. Roger Perrault van de afdeling bloedtransfusie van het Canadese Rode Kruis. Samen met drie andere dokters en een Amerikaans farmaceutisch bedrijf wordt hij beschuldigd van zware nalatigheid en het in gevaar brengen van de samenleving omdat hij toegestaan zou hebben dat het, naar later bleek met HIV besmette, klontermiddel van het Amerikaanse bedrijf Armour Pharmaceutical aan hemofiliepatiënten werd toegediend. Hij zou onvoldoende maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat mensen besmet zouden raken.

Nu in het nieuws