Antiwitwascel opende vorig jaar 55 pct meer dossiers

De Antiwitwascel of Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft vorig jaar 55 procent meer dossiers dan in 2003 geopend, zo blijkt uit het elfde activiteitenverslag van de CFI.

Belga

In de periode van 1 januari tot 31 december 2004 ontving de CFI 11.234 meldingen van verdachte verrichtingen wegens de financiële instellingen en van de andere meldingsplichtige beroepen. Op basis daarvan opende de CFI 3.163 nieuwe dossiers, waarvan 664 werden doorgemeld aan de bevoegde procureurs des konings of aan de federale procureur op grond van ernstige aanwijzingen van witwassen afkomstig van ernstige misdaadvormen of van financiering van terrorisme. De CFI maakte de resultaten maandagavond bekend.

Volgens de CFI is er 11.717,01 miljoen euro mee gemoeid. Deze gelden zijn voornamelijk afkomstig uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude (38,5 procent), uit illegale handel in goederen en koopwaren (18,5 procent), uit illegale handel in verdovende middelen (18,4 procent) en uit georganiseerde misdaad (13,6 procent).

De hoven en rechtbanken spraken veroordelingen uit in tenminste 665 van deze dossiers. Het totaal aan opgelegde boetes bedraagt 29,82 miljoen euro. Het door de CFI gekende bedrag van de uitgesproken verbeurdverklaringen loopt op tot 517 miljoen euro.

Nu in het nieuws