FDF wil eenheidspact tussen Brussel en Wallonië

De Franstalige partij FDF heeft zaterdag op haar congres in Brussel gepleit voor "een eenheidspact" tussen Brussel en Wallonië, met als klemtoon de economie. "Dat is het enige antwoord op het confederalisme dat de Vlaamse politieke partijen aan het voorbereiden zijn", aldus FDF-voorzitter Olivier Maingain.

Belga

Volgens hem kan economie de motor zijn voor de samenwerking. "De mentaliteit moet dringend veranderen, het fatalisme is niet meer op zijn plaats. De Walen moeten begrijpen dat Brussel enorm veel kan bijdragen om hun economische machine herop te starten", luidde het.

Maingain pleitte er ook voor dat Waalse bedrijven en economische beslissingmakers meer de Brusselse markt zouden gaan betreden. De samenwerking tussen de twee gewesten moet dienen voor "het afwerpen van het juk dat Brussel aan Vlaamse kant omringt" en dat volgens Maingain de prioriteit moet worden van de Franstaligen in alle toekomstige onderhandelingen met de Vlaamse partijen. "Als de Franstalige partijen geen sterk institutioneel antwoord op het Vlaamse project van het confederalisme voorbereiden, dreigen ze geleidelijk in dat project meegezogen te worden", waarschuwde de FDF-voorzitter.

Op het congres werd unaniem een resolutie goedgekeurd voor een gezamenlijke strategie en voor de uitbreiding van het Brussels gewest.

De FDF-voorzitter was zaterdag verheugd over de houding die de Franstalige politieke partijen hebben aangenomen in het kader van de B-H-V-crisis. "Neen zeggen was niet voldoende. Er moest ook een prijs bepaald worden voor hetgeen men op tafel had gelegd", zei hij, allusie makend op de uitbreiding van de bevoegdheden voor de Franse gemeenschap in de Vlaamse rand.

Voor Maingain moet deze prijs ook op tafel blijven liggen tijdens elke volgende onderhandeling. "Het gaat erom de volgende twee jaar te gebruiken om aan de Vlaamse partijen duidelijk te maken dat de bescherming van de Franstaligen niet stopt bij de faciliteitengemeenten", verklaarde hij. Hij verwees naar de creatie van Franstalige lijsten, ook in de gemeenten zonder faciliteiten in de Vlaamse rand.

Maar helemaal gerust in het behoud van de Franstalige eenheid, is de FDF-voorzitter niet. "Tijdens de onderhandelingen heb ik me verschillende keren kwaad moeten maken om hen eraan te herinneren".

Op het FDF-congres werd tot slot ook nog de Europese grondwet goedgekeurd, met een overgrote meerderheid. Er was enkel kritiek over het gebrek aan sociale prioriteiten en het feit dat er weinig garanties zijn voor de bescherming van de Franse taal en de culturele diversiteit.

Het FDF-congres vond zaterdag plaats op de ULB-campus in Brussel, in aanwezigheid van een honderdtal militanten.