VLD vóór collectief overleg en vrije loopbaan van 40 jaar

Het collectief overleg moet een kader scheppen waarbinnen individuele en flexibele afspraken kunnen gemaakt worden. Dat heeft het VLD-Vivant-congres zaterdagvoormiddag beslist na een geanimeerde discussie over het luik Arbeid. De werkgever staat immers heel vaak in een sterkere positie ten opzichte van de werknemer, zo benadrukte partijvoorzitter Bart Somers.

Belga

De ontwerptekst pleitte voor een individuele aanpak ten nadele van het collectief overleg, wat op heel wat weerstand stuitte, onder meer van ACLVB-voorzitter Guy Haaze. Uiteindelijk werd beslist dat de VLD een bijkomende individuele aanpak verkiest boven een exclusieve collectieve aanpak. De VLD pleit tenslotte voor de verdere promotie van e-werk.

Het congres schaarde zich ook achter het voorstel om een vrije loopbaan van 40 jaar in te voeren. Tijdens die loopbaan kan men gedurende een bepaalde periode ook een tandje bijsteken. De bijkomende inkomsten kunnen daarbij opgespaard worden in een "fiscale rugzak" die men kan benutten in periodes dat men het rustiger wil aandoen, bijvoorbeeld voor de opvoeding van de kinderen of de zorg voor de ouders. Een dergelijk systeem wordt momenteel reeds toegepast voor topsporters die de gedurende een zeer korte tijd erg veel verdienen, maar die inkomsten fiscaal kunnen spreiden over een langere periode, stelde themavoorzitster Fientje Moerman.

Het congres bevestigde tevens het eerdere VLD-standpunt dat het brugpensioen een uitdovend systeem moet zijn, met behoud van de bestaande rechten voor mensen die reeds in het systeem zitten. Gepensioneerden moeten onbeperkt kunnen bijverdienen, terwijl oudere werknemers goedkoper moeten worden door een verlaging van de sociale lasten. De laatste vijf jaar voor de officiële pensioenleeftijd zou ten belopen van 1,25 jaar bij de berekening van het pensioen meetellen.

De VLD wil voorts ook dat arbeidsbemiddeling en de controle op werkzoekenden in Vlaanderen door één organisatie wordt verzorgd. Voor de begeleiding is publiek-private samenwerking mogelijk. Het congres pleit voor een responsabiliseringsmechanisme om de inspanningen van een gewest te belonen zolang de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen federaal is.

De duur van de werkloosheidsuitkeringen moeten in verhouding staan tot de periode dat men bijdragen heeft betaald, behalve voor zij die aantonen dat ze voldoende inspanningen leveren om een job te vinden. Wie geen werkloosheidsuitkering meer krijgt, valt terug op het leefloon.

VLD-Vinvant pleit tenslotte voor het openen van de Belgische grenzen voor werknemers uit de nieuwe Europese lidstaten.

Nu in het nieuws