Misdadigers genieten van geweld

Daders gebruiken soms meer geweld dan nodig, omdat ze daarvan genieten. Dat concludeert W. Schinkel van de Erasmus Universiteit Rotterdam in zijn proefschrift "Aspects of Violence" (aspecten van geweld), waarmee hij 27 mei promoveert.

Belga

Met zijn proefschrift denkt de onderzoeker zinloos geweld grotendeels te verklaren. Dit geweld wordt zinloos genoemd, omdat geen motief voor de daad aanwezig lijkt te zijn. "In veel gevallen is het echter zo dat de 'zin' van het geweld in het geweld zelf gelegen is", aldus Schinkel.

De onderzoeker sprak voor zijn proefschrift met scholieren in Rotterdam en met veroordeelde plegers van zware geweldsdelicten. Uit het onderzoek onder scholieren blijkt volgens Schinkel dat de achtergrond van de dader mee bepaalt hoeveel iemand van het geweld geniet.

De gesprekken met veroordeelden gaven aan dat de misdadigers bevrediging ontlenen aan het geweld dat zij plegen. Het zogenoemde 'autotelisch geweld', geweld dat alleen gepleegd wordt voor de beleving daarvan, is een waarde op zichzelf geworden. Daardoor verdwijnen de morele problemen van de daders naar de achtergrond, aldus de promovendus.

Nu in het nieuws