Textielsector heeft zijn sector-cao

Vakbonden en werkgevers in de textielsector hebben vrijdag in het paritair comité de sectorale cao voor 2005 en 2006 ondertekend.

Belga

De collectieve arbeidsovereenkomst kwam tot stand na moeilijke onderhandelingen en twee bemiddelingsvoorstellen. De sociale partners uit de textiel hadden afgelopen maandag een ontwerpakkoord bereikt voor de 30.000 textielarbeiders in ons land. Het overleg was bijzonder moeilijk verlopen, met onder meer acties in een aantal textielbedrijven.

Grootste struikelblok was de herfinanciering van het sociaal- en waarborgfonds en het bestaanszekerheidsfonds. Die fondsen dreigen tegen eind dit jaar zonder liquide middelen te vallen. In het akkoord is voorzien dat de werkgevers hun bijdrage aan de fondsen verhogen, maar dat er ook besparingen komen. De bonden kregen de garantie dat de sociale vergoedingen aan de werknemers uitbetaald zullen blijven. Voorts is een loonstijging over twee jaar bedongen van 4,04 procent. Het brugpensioen in de sector is verlengd tot 30 juni 2007.