Sidmar vecht Vlaamse regeling emissierechten aan

Print
De Gentse staalproducent Sidmar, een dochter van de staalgroep Arcelor, gaat de Vlaamse regeling voor uitstootrechten van broeikasgassen bij de Raad van State aanvechten.
Dat meldt De Tijd vrijdag. Vlaanderen stelde dit voorjaar een toewijzingsplan op voor de handel in uitstootrechten. Dat Vlaamse plan maakt deel uit van een Belgisch allocatieplan en werd door de Europese Commissie goedgekeurd.

Arcelor startte vorig jaar een procedure bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg om de Europese richtlijn over de handel in uitstootrechten van broeikasgassen gedeeltelijk te vernietigen. Arcelor argumenteert dat de staalsector veel harder getroffen wordt dan de sectoren die substitutieproducten voor staal produceren. Om deze Europese procedure kracht bij te zetten besliste Arcelor de omzetting van de Europese richtlijn in een aantal landen aan te vechten. Dat gebeurt in alle landen waar Arcelor vestigingen heeft, aldus een woordvoerder van Sidmar. De Luxemburgse staalgroep heeft fabrieken in Frankijk (Usinor), Spanje (Aceralia), Duitsland en België (Sidmar en het Waalse Cockerill Sambre).

.

Nu in het nieuws