Rimanque (UA) pleit voor drie kieskringen en lijstverbindingen

Professor Staatsrecht Karel Rimanque (UA) heeft een eigen oplossing voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde uitgewerkt, zo meldt hij maandag. Hij pleit voor drie kieskringen in de oude provincie Brabant, waarbinnen lijstverbindingen mogelijk zijn.

Belga

Het voorstel komt volgens de professor tegemoet aan het arrest van het Arbitragehof, aangezien elke kieskring het door artikel 63 van de grondwet gewaarborgde aantal kamerleden verkiest en de ongelijke behandeling binnen de kieskringen van de oude provincie Brabant opgeheven wordt. Het onderscheid met andere kieskringen is volgens Karel Rimanque verantwoord door de door het Arbritragehof erkende specifieke situatie in Brussel en omgeving.

Professor Rimanque vertrekt van drie kieskringen in de voormalige provincie Brabant: Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel-Stad. Tussen de drie kieskringen zijn lijstverbindingen mogelijk en kandidaten op deze verbonden lijsten kunnen in meer dan één van de drie kieskringen opkomen. Indien iemand in twee kieskringen verkozen is, kiest hij of zij in welke kring. In de andere kieskring zetelt de opvolger. De verbonden lijsten moeten slechts in één kieskring de kiesdrempel van vijf procent halen.

De kamerleden die in Waals- of Vlaams-Brabant verkozen worden, behoren respectievelijk tot de Franse of Nederlandse taalgroep. Van de regel wordt enkel op uitdrukkelijk verzoek van het betrokken kamerlid afgeweken, mits instemming van de meerderheid van de taalgroep waartoe zij wensen te behoren.