Ontwerpakkoord non-profitsector goedgekeurd

De aangekondigde algemene staking van onbepaalde duur, die dreigde de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector vanaf dinsdag volledig lam te leggen, is maandagavond opgeschort. Dat gebeurde nadat de verschillende vakbonden het ontwerpakkoord voor de non-profitsector goedkeurden.

Belga

De grootste vakbond uit de sector, de christelijke LBC, kwam maandagavond als laatste met het nieuws van de goedkeuring. Bij de LBC stemde 77 procent van de militanten vóór het ontwerpakkoord. Dat was ook de ruimste meerderheid van alle vakbonden. Vooral de bedienden van de socialistische vakbond (50,4 procent) en de liberale ACLVB (51,3 procent) keurden het ontwerpakkoord maar nipt goed. De arbeiders van de socialistische bond stemden met 64,6 procent vóór.

"Deze overweldigende meerderheid toont dat we een positieve vakbond hebben én een goed akkoord", aldus Walter Cornelis, nationaal secretaris bij de LBC. "Natuurlijk zijn er minpunten, die zijn er aan elk akkoord, maar dit is een boodschap van hoop voor verdere stappen."

Het ontwerpakkoord voorziet in 4.200 extra banen, meer koopkracht (via een pensioenfonds tweede pijler en het optrekken van de eindejaarspremies), arbeidsduurvermindering en management-ondersteunende maatregelen. De maatregelen gaan geleidelijk in, zodat in 2011 het volledige bedrag van 191,2 miljoen euro gespendeerd zal worden.

Vlaams minister van Welzijn Inge Vervotte reageerde tevreden op de vakbondsgoedkeuring. Ze noemde het een "evenwichtig" akkoord, dat "rekening houdt met de maatschappelijke behoeften van aanbod, tewerkstelling, koopkracht en werkdruk. Het past bovendien in het project van de Vlaamse regering om meer jobs te creëren, meer kwaliteit en meer zorg", zo luidt het.

Ook Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux, die bevoegd is voor de socio-culturele instellingen (ongeveer een vierde van het personeel uit de non-profit), reageerde opgelucht en prees de vooruitgang die dankzij het ontwerpakkoord gemaakt werd.

Woensdag spreken de werkgevers zich nog uit over het ontwerpakkoord, waarna de verschillende partijen in de loop van de week tot ondertekening zullen overgaan. Daarna kan in de paritaire comités onderhandeld worden over collectieve arbeidsovereenkomsten voor de verschillende sectoren.

De Vlaamse non-profitsector bestaat uit beschutte en sociale werkplaatsen, de gehandicapten- en jeugdinstellingen, thuiszorg, kinderopvang en socio-cultureel werk. Er werken zowat 80.000 voltijdse personeelsleden.

Nu in het nieuws