Belgisch internetpubliek vervrouwelijkt

Ook al zijn er in België nog steeds meer mannen die surfen op internet, de vrouwen zijn bezig hun achterstand in te halen. Die vervrouwelijking van de internetgebruikers blijkt uit het feit dat er onder de jongste surfers meer vrouwen dan mannen zijn. Dat blijkt uit cijfers die de Afdeling Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie verzamelde uit diverse bronnen (onder meer: InSites, KUL, Universiteit Antwerpen)

Belga

In december 2004 telde ons land 4,2 miljoen personen van 15 jaar en ouder die minstens één keer per maand het internet gebruikten. 55 procent van de surfers zijn mannen en 45 procent vrouwen. Vrouwen hebben in vergelijking met november 2002 al wat van hun achterstand kunnen goedmaken want toen bestond het surferspubliek slechts voor 43 procent uit vrouwen.

Zowel bij de 15 tot 24-jarigen als bij de 25 tot 34-jarigen zijn er in absolute cijfers meer vrouwelijke dan mannelijke surfers. Het gaat respectievelijk om 496.000 vrouwelijke versus 392.000 mannelijke surfers en 624.000 versus 616.000. Vooral in de oudere leeftijdsgroepen is het overwicht van mannen nog zeer groot. Bij de 45 tot 54-jarigen is dat 364.000 mannelijke versus 232.000 vrouwelijke surfers, bij de 55 tot 64-jarigen 228.000 versus 96.000 en 65-plussers 80.000 versus 40.000.

Mannen gebruiken internet intensiever, al situeert het verschil zich thuis en niet op het werk. Mannen zoeken op internet meer naar info over erotiek, auto's, computers, internet, ICT en sport, terwijl vrouwen zich meer interesseren voor ziekte, persoonlijke verzorging, gezin, koken, voeding en kleding. Mannen doen meer aan pc-banking (67 versus 59 procent), gebruiken routeplanners (56 versus 49) en downloaden software (44 versus 28). Vrouwen daarentegen versturen meer e-cards (44 versus 24), chatten (40 versus 32), spelen spelletjes (34 versus 24) en zoeken meer vacatures (34 versus 23).

Nu in het nieuws