Leerlingen aan de slag in steden en bedrijven

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) wil dat alle beroepssectoren en lokale besturen werkervaringsplaatsen aanbieden voor jongeren uit het deeltijds onderwijs. Nu zitten die leerlingen al te vaak thuis of dolen ze rond op straat.

Belga

Op Vlaams niveau hebben slechts vier op de tien leerlingen in het deeltijds onderwijs een job. "We betalen het deeltijds onderwijs om de jongeren vijf dagen bezig te houden", aldus Vandenbroucke. "Alleen stellen we vast dat een groot deel van de leerlingen twee dagen op school zit en drie dagen thuis of op straat ronddoolt". Volgens de minister is dat een gevolg van het tekort aan werkervaringsplaatsen. Vandenbroucke wil nu dat de beroepssectoren, de steden en de gemeenten een aantal plaatsen aanbieden aan het deeltijds onderwijs. Binnenkort wordt er met de betrokken partijen gepraat.

Nu in het nieuws